XEM ĐIỂM BÁN TẠI Hải Châu:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Nhà Thuốc Darphaco 45570 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng0913407329/02363613951/0905471179
2Nhà Thuốc Liên Thông 159 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng0905595400
3Nhà Thuốc Dapharco 175162- Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng02363891308
4Nhà Thuốc Dapharco 0126 - Lê Duẩn, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng0905688598/02363833004
5Nhà Thuốc Dapharco 4418 Đinh Tiên Hoàng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng0905962777/02363825279
6NT Dapharco 2202 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng0905342341
7Nhà Thuốc Dapharco 20235 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng0839750707
8Nhà Thuốc Thùy Trâm43 Hải Hồ, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng02363530243/0898244705
9Nhà Thuốc Ngọc HânKi ốt 1Chợ Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng0983490575
10Nhà Thuốc Mỹ Hòa107 Nguyễn Du, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng02363895621
11Nhà Thuốc Dapharco 24431 Ông Ích Khiêm, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng02363584273
12NT Anh Đức52 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng0905186192/02363575573
13Nhà Thuốc Trí Tâm50 Lương Nhữ Hộc, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng0935203399
14Nhà Thuốc Dapharco 166100 Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng0935834700
15Nhà Thuốc Minh Huyền547 Núi Thành, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng0982767070
16Nhà Thuốc Khương Duy53 Đường 2/9, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng0946797225/02363643225
17Nhà thuốc Dapharco 1287 Tiểu La, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng02363635969
18NT Nhật Anh-DS Nương15 Mai Dị, Mai Dị, Hải Châu, Đà Nẵng0977087687
19NT Hồng Ân08 Lương Nhữ Hộc, Lương Nhữ Hộc, Hải Châu, Đà Nẵng0374287338
20NT Anh Thư100 Triệu Nữ Vương, Hải Châu â, Hải Châu, Đà Nẵng0706005229/02362479481
21NT Hoàng Anh624 Núi Thành, Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng0905009971
22Nhà thuốc ABC47 Trần Quốc Toản, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng02363866722
23Nhà Thuốc Thanh Nhân101 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Châu, Đà Nẵng0906550225
24Nhà thuốc Hồng Thiện 239 Lương Nhữ Hộc, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng0935667139
25NT Hòa Thuận Tây630 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng0905559785
26NT Gia Đình46 Trưng Nhị, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng0343921000
27NT Hoàng Phúc 106 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng0905998933
28NT Tân An10 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng0395308157
29Nhà thuốc Cẩm Tú556 - Hoàng Diêu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng02363615757
30Nhà thuốc Dapharco 33385 - Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng02363531655
31Nhà Thuốc Dapharco 54122 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng0903591300/0236744863
32Nhà Thuốc Dapharco 57139 Lê Duẩn, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng02363891896
33Nhà Thuốc Thiên Ân 2342- Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng0905945920
34Nhà Thuốc Dapharco 11612 - Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng0982944858
Điểm bán Điểm bán
Đặt hàng Đặt hàng